Disclaimer

De website is eigendom van en wordt beheerd door Magnetic Fotografie.
Magnetic Fotografie respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden automatisch het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kunt u denken aan: uw naam, contactgegevens en voorkeuren).

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten/aanbiedingen van Magnetic Fotografie;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van Magnetic Fotografie.
  • Het eventueel verwerken van naam, adres en betaalgegevens door een boekhouder.

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan daarvoor expliciet toestemming heeft verleend.

U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@magneticfotografie.nl. Ook kunt u vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Aansprakelijkheid

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Magnetic Fotografie geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Magnetic Fotografie is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Magnetic Fotografie is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.